Zgłoś lokalizację TYLKO TERAZ! DARMOWA DOSTAWA OD 99 ZŁ    Facebook Instagram

do kasy suma: 0,00 zł

Zgłoś lokalizację TYLKO TERAZ! DARMOWA DOSTAWA OD 99 ZŁ    Facebook Instagram

VANISH FIRANKI

proszek do prania firanek, 400 g

Zawierający aktywny tlen proszek do prania i wybielania firanek - Vanish Fianki.

Cena: 17,99 zł 17.99
ilość szt

towar niedostępny

dodaj do ulubionych
Max. ilość produktu, jaką można zamówić: 4
Ocena: 0
Kod produktu: 5900627030341

Opis

Proszek wybiela firanki, zawiera aktywny tlen. Przy użyciu proszku firanki są bielsze o nawet 3 odcienie, skutecznie działa nawet w 30°C.

Proszek jest bezpieczny dla wszystkich rodzajów firanek.

Skład:

Mieszaniny zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub środowiska [1], lub dla których ustalono wspólnotowe [2.1] / krajowe [2.2] najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy, lub które spełniają kryteria substancji PBT [3.1] lub vPvB [3.2] zgodnie z zał. XIII do rozp. (WE) Nr 1907/2006, lub dające powody do równoważnych obaw [4]: Nazwa składnika,,Numery identyfikujące składnik,% (m/m), Klasyfikacja 1/ wg WE 1272/2008, Kwas benzenosulfonowy, C10-13-alkilowe pochodne, sole sodowe, Rejestracji: 01-2119489428-22,WE: 270-115-0, CAS: 68411-30-3 10 - 15, Acute Tox. 4, H302, Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318, Aquatic Chronic 3, H412 [1], Węglan sodu, Rejestracji: 01-2119485498-19, WE: 207-838-8, CAS: 497-19-8, Indeksowy: 011-005-00-2, 10 - 15, Eye Irrit. 2, H319 [1], Węglan disodu, związek z nadtlenkiem wodoru (2:3), Rejestracji: 01-2119457268-30, WE: 239-707-6, CAS: 15630-89-4, 5 - 10, Ox. Sol. 3, H272, Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318 [1] Alkohole C12-C15, oksyetylenowane (5 EO), Rejestracji: Niedostępny 01-2119488720-33, WE: 500-195-7, CAS: 68131-39-5 2,5 - 5, Eye Dam. 1, H318, Aquatic Acute 1, H400, Aquatic Chronic 3, H412 [1], Kwas krzemowy, sól sodowa, Rejestracji: 01-2119448725-31, WE: 215-687-4, CAS: 1344-09-8 < 2,5, Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318, STOT SE 3, H335

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium